Wie is online

We hebben 151 gasten en geen leden online

CameraHobby! - de site voor de digitale hobbyfotograaf

Werking camera

Hoe werkt mijn camera.

Hoe beeldsensorreiniging op een digitale spiegelreflexcamera werkt


De beeldsensor is voorzien van een laagdoorlaatfilter dat moiré voorkomt. Als u vermoedt dat vuil- of stofdeeltjes op het filter zichtbaar zijn in de foto's, kunt u het filter reinigen met de optie Beeldsensor reinigen in het menu Setup van de camera.

Trillingen met verschillende frequenties worden door het laagdoorlaatfilter geleid. Hierdoor worden de meeste vuil- en stofdeeltjes van het filter losgetrild. De vuil- en stofdeeltjes worden opgevangen in een klein reservoir onder het laagdoorlaatfilter. Daarom is de reiniging van de beeldsensor het meest effectief als de camera met de onderzijde omlaag op een vlakke ondergrond wordt geplaatst. De functie voor sensorreiniging kan automatisch worden geactiveerd wanneer de camera wordt in- of uitgeschakeld, maar kan ook handmatig door de fotograaf worden geactiveerd. Soms is er een hoog geluid hoorbaar wanneer de sensor wordt gereinigd. Dit is normaal.

laagdoorlaatfilter

De locatie van het laagdoorlaatfilter ten opzichte van de beeldsensor.


Op sommige cameramodellen is een tweede vorm van stofverwijdering beschikbaar. Hierbij zorgt de luchtstroom in het spiegelhuis ervoor dat stof in sturingsbuisjes in de buurt van de objectiefvatting wordt geblazen en daar achterblijft. Bij normaal gebruik is de kans klein dat deze buisjes gereinigd moeten worden tijdens de gebruiksduur van de camera.

luchtsturingsbuisje   

Luchtsturingsbuisjes in de D60
   

D60

De luchtstroom in het spiegelhuis van de D60 tijdens de ontspancyclus van de sluiter.


Een andere mogelijkheid is een referentiefoto voor stofverwijdering te gebruiken. In combinatie met de software Capture NX van Nikon kan deze referentiefoto worden gebruikt om stof uit beelden te verwijderen. Voor meer informatie over het maken van een referentiefoto klik hier.


Als er nog steeds vuil- en stofdeeltjes op de foto's te zien zijn, kunt u de sensor handmatig reinigen als uw camera de reinigingsoptie Spiegel omhoog bevat. In de gebruikshandleiding van de camera leest u hoe deze optie gebruikt.  Als u de camerasensor door een professional wilt laten reinigen, neemt u contact op met een door Nikon erkende servicedienst.


Let op: niet alle digitale spiegelreflexcamera's beschikken over ingebouwde sensorreiniging. Raadpleeg de gebruikshandleiding om te controleren of uw camera over deze functie beschikt.

 

Bron: Nikon Nederland

 

Wat is de virtuele horizon?

Deze functie wordt gebruikt om te controleren of de camera precies horizontaal of verticaal wordt gehouden. Wanneer de virtuele horizon is geselecteerd, wordt op het achterste LCD-venster een grafische afbeelding weergegeven van de camera en de hoeveelheid rotatie. Als de camera wordt gedraaid, wordt de weergave aangepast aan deze wijziging. Deze functie is met name handig als u er zeker van wilt zijn dat u de camera precies horizontaal houdt.

De binnenrand van de cirkel bevat segmenten en er loopt een lijn door de camera naar de rand van de cirkel. De lijn is geel totdat de camera horizontaal wordt gehouden, waarna de lijn groen wordt. De nauwkeurigheid neemt af naarmate u de camera verder naar voren of naar achteren kantelt.

De functie Virtuele horizon kan worden toegewezen aan de functieknop en kan ook worden gebruikt in de livebeeldstand. In het laatste geval wordt het beeld van de virtuele horizon weergegeven over het livebeeld op de cameramonitor.

Informatie over de rotatiehoek wordt niet weergegeven op de monitor en niet opgeslagen in de EXIF-gegevens.


virtuele-horizon 

 

Opmerking:
Als de camera wordt gebruikt terwijl de virtuele horizon gedurende langere tijd wordt weergegeven, neemt de temperatuur van de cameraschakelingen toe.  Deze temperatuurstijging is ook van invloed op de sensor voor de virtuele horizon en kan ertoe leiden dat de weergave van de horizon iets wordt verplaatst, waardoor het lijkt of de camera iets is gedraaid.  Dit betekent dat hoewel werd aangegeven dat de camera perfect horizontaal werd gehouden toen de functie werd ingeschakeld, er na langere tijd een lichte rotatie kan worden weergegeven.  Dit effect treedt meestal op als het livebeeld gedurende langere tijd is geactiveerd.

 

 

Bron: Nikon Nederland