Wie is online

We hebben 96 gasten en geen leden online

CameraHobby! - de site voor de digitale hobbyfotograaf

Begrippen

Artikelindex

J

JPEG
Een grafische standaardindeling die is ontwikkeld door de Joint Photographic Experts Group. Beelden worden gecomprimeerd met behulp van een discrete cosinustransformatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigenschappen van het menselijk oog. Kwantiseringsstappen in het frequentiebereik worden bij hogere frequenties verkleind in richtingen waarin het oog minder gevoelig is voor details. JPEG-compressie is compressie 'met verlies', wat betekent dat informatie verloren gaat wanneer beelden worden gecomprimeerd, waardoor de beeldkwaliteit afneemt. In sommige implementaties wordt ook compressie zonder verlies ondersteund. JPEG-beelden kunnen worden gecomprimeerd tot maar liefst 100:1, hoewel de kwaliteit in dit geval aanzienlijk afneemt. Bij een compressieverhouding van 20:1 neemt de beeldkwaliteit op een normale kijkafstand echter niet zichtbaar af.

Juiste belichting
De camera probeert voor de juiste belichting te zorgen. Dit door de sensor of film de juiste hoeveelheid licht aan te bieden dat het de scène kan reproduceren zoals het menselijk oog die ziet. De juiste belichting is subjectief en vaak zal iets meer of minder belichting voor het gewenste resultaat zorgen.

K

Kanaal
De componentkleuren in een bepaalde kleurruimte. De kleurruimte RGB bestaat uit een rood, een groenen een blauw kanaal en een hoofdkanaal waarin deze drie worden gecombineerd. Zie ook Kleurruimte.

KB
Kilobyte. Eén kilobyte is gelijk aan 1024 gegevensbytes. Eén byte is ongeveer gelijk aan één teken, zodat één KB overeenkomt met ongeveer 170 woorden in een document. Officieel moet KB worden geschreven met een hoofdletter K, aangezien de hoofdletter duidt op een vermenigvuldiging van 1024, in tegenstelling tot de kleine letter k, die een vermenigvuldiging van 1000 aangeeft, zoals in kbps, een maateenheid voor bandbreedte, die staat voor 1000 bits per seconde.

kb
Kilobit. Eén kilobit is 1000 bits. Deze maateenheid wordt gewoonlijk gebruikt om de snelheid van de gegevensoverdracht van apparaten zoals modems en USB-aansluitingen te beschrijven. De waarde geeft de bruto bandbreedte aan: de werkelijke overdrachtssnelheid is lager, aangezien enkele bits zijn vereist voor foutcorrectie en dergelijke.

Kleurbeheersysteem
Een methode om te zorgen voor consistentie in kleurreproductie tussen apparaten, zoals scanners, monitoren en printers, en tussen verschillende computerplatforms. In het kleurbeheersysteem dat wordt gebruikt door Nikon Capture (vanaf versie 4), wordt gezorgd voor een accurate kleurreproductie door middel van profielen die informatie bieden over de eigenschappen van de monitor of printer en de kleurruimte die voor het bewerken wordt gebruikt. Zie ook ColorSync, ICC, Profiel.

Kleurruimte
Een algemene term die verwijst naar zowel het model dat wordt gebruikt om kleur te definiëren (bijvoorbeeld CMYK of RGB) als het bereik of gamut van kleuren dat kan worden uitgedrukt in een bepaald kleurmodel. Er zijn diverse gestandaardiseerde modellen voor kleurruimte, zoals sRGB en Adobe RGB. Op basis van het uiteindelijke gebruik van de kleurruimte dient de juiste kleurruimte te worden gekozen. Zie ook CMYK, Gamut, RGB.

Kleurtemperatuur
De kleurtemperatuur wordt vaak gebruikt om de kleur van natuurlijk en kunstlicht aan te geven. De kleurtemperatuur wordt aangeduid in Kelvin (K). Daglicht heeft een waarde van 5200K.

Kleurzweem
Wanneer een bepaalde kleur de overhand krijgt, leidt dat bij een specifieke belichtingsconditie tot een onjuist ingestelde witbalans. Dit verschijnsel kan zich ook voordoen bij Automatische witbalans wanneer de camera ‘voor de gek’ wordt gehouden door een groot vlak met een krachtige kleur.

Kruistoetsen
Een kruisvormige opstelling van toetsen aan de achterzijde van sommige EOS camera’s waarmee snel en intuïtief diverse camerafuncties kunnen worden ingesteld.

L

LCD - Liquid Crystal Display.
LCD-schermen zijn plat en licht en verbruiken relatief weinig stroom.

LAB ruimte
Het CIE LAB systeem of de LAB ruimte is een poging tot het definiëren van het kleurenbereik dat mensen kunnen waarnemen. Het is voor digitale fotografie geen praktisch systeem omdat het veel meer kleuren bevat dan met digitale apparaten zijn vast te leggen of te reproduceren. Het is echter zeer waardevol als onafhankelijk referentiesysteem voor kleurmanagement.

Levensecht (Picture Style)
De kleuren worden aangepast op basis van 5200K om overeen te komen met de werkelijke kleuren van het onderwerp. Omdat de scherpte, de verzadiging en het contrast niet worden aangepast, is deze instelling ideaal voor fotografen die alle nabewerkingen zelf willen uitvoeren.

Lichtmeting
Het meten van de hoeveelheid licht dat op een onderwerp valt, of door een voorwerp wordt teruggekaatst; de lichtmeting wordt weergegeven in een bepaalde combinatie van sluitertijd en diafragma, of in een bepaalde lichtwaarde (bij veel losse meters).

Lichtwaarde
Drukt de hoeveelheid gemeten licht uit, die bepaalt welke combinaties van sluitertijd en diafragma een bepaalde belichting opleveren (bij een bepaalde filmgevoeligheid).
Bijvoorbeeld: bij gebruik van een 100 ISO film meet je lichtwaarde 15 (EV 15). Dan krijg je een goede belichting bij f16 - 1/60 of f11 - 1/125 of f8 - 1/250 etc. Zie ook Lichtwaarden

Lijnen / Resolutie
De resolutie van de uiteindelijke foto is afhankelijk van drie factoren: de resolutie van de lens (gemeten in aantal lijnen), de resolutie van de film of de sensor en de resolutie van de printer of het printerpapier. Vaak wordt de resolutie aangeduid in waarden als 50 of 100 lijnen. Deze waarde verwijst naar het aantal lijnen per millimeter van het kleinste zwart/wit lijnenraster dat duidelijk kan worden vastgelegd op de film of sensor.

Live View mode
Stelt u in staat een scène in real time te bekijken op het LCD-scherm van de camera. Live View mode maakt het gemakkelijk om opnamen te maken vanuit moeilijke standen of via een statief: het beeld kan 5 of 10 keer worden vergroot om te helpen bij handmatig scherpstellen. De belichting en de scherptediepte kunnen worden gecontroleerd en aangepast voordat de opname wordt gemaakt. Alle opnameprogramma’s en ook reeksopnamen zijn mogelijk bij fotografie in de Live View mode. Meervoudige lichtmeting wordt gebruikt om de belichting vast te stellen.

L-serie
Objectieven uit het topsegment van Canon. De L staat voor Luxury en verwijst naar de hoge kwaliteit en naar de prijsstelling. Dit zijn de beste objectieven die Canon produceert.

Luminantie
Een aanduiding uit de fysica waarmee de densiteit van de lichtintensiteit wordt aangegeven. Wordt ook vaak aangeduid als Helderheid.

Lithium Ion (Li-ion)
Een batterij die wordt gebruikt door veel digitale camera's van Nikon. Deze batterijen lijden niet onder de geheugeneffecten van NiCd-batterijen en bieden een hogere capaciteit en gaan langer mee dan NiMH-batterijen.

M

MB
Megabyte. Eén miljoen gegevensbytes. Aangezien dit verwijst naar een binair systeem, komt één megabyte overeen met 1024 KB (kilobytes) of 1.048.576 bytes aan gegevens.

Metadata
Gegevens over de gegevens. Bij digitale fotografie bevat de metadata informatie over het fotobestand, zoals de camera-instellingen die zijn gebruikt, de bestandsgrootte en de kleurruimte.

Meetmethode
De methode waarmee de camera de juiste belichting bepaalt.

Micrometer (μm, micron)
Eén miljoenste meter of 1000 nanometer.

Middelste punt
Zie Grijs punt.

Miniatuur
Een kleine voorbeeldafbeelding, het digitale equivalent van een contactblad voor een fotorolletje. Beelden die in Nikon Capture worden geladen, worden weergegeven in een lijst met miniaturen in het gedeelte Miniaturen van het venster Camerabeeld.

MPEG
Motion Picture Experts Group (MPEG) is een video-indeling met compressie.

MP-E lens
Een speciaal door Canon geproduceerd macro-objectief. Met levensgroot een vergroting van 1x tot 5x.

Multi-Controller
De naam die Canon heeft gegeven aan de kleine joystick knop aan de achterzijde van een groot deel van de huidige EOS camera’s. Voor snelle navigatie door de menu’s en voor het selecteren van het scherpstelpunt.

N

N3 Remote compatibiliteit
Elke camera met een N3 remote aansluiting. N3 is een Canon steker die wordt gebruikt in middensegment consumentenmodellen en professionele camera’s.

Nanometer (nm)
Eén miljardste meter (10-9 meter). Eén miljoenste millimeter.

Neutraal (Picture Style)
De kleurinstelling Neutraal zorgt voor natuurlijke kleuren en ingetogen tinten zonder dat de scherpte, verzadiging of het contrast toenemen. Omdat de instelling Neutraal weinig aanpassingen voor de opname betekent, is deze instelling ideaal voor fotografen die nabewerking graag zelf willen uitvoeren.

NEF
De afkorting van Nikon Electronic Image Format, een bestandsindeling voor foto's die is ontwikkeld door Nikon en 12-bits RAW-beeldgegevens met een hoge resolutie ondersteunt. In Windows hebben NEF-bestanden de extensie '.nef'. NEF-beelden kunnen alleen worden geopend en bewerkt in Nikon-software. Het voordeel van de NEF-indeling is dat hoewel gebruikersinstellingen zoals curven en kleurbalans worden opgeslagen, deze niet worden toegepast op de oorspronkelijke beeldgegevens. NEF-beelden kunnen daardoor onbeperkt worden bewerkt en opgeslagen zonder dat de kwaliteit van de oorspronkelijke foto afneemt of de foto verandert. NEF-bestanden vereisen echter relatief veel opslagruimte vergeleken met JPEG. Zie ook RAW-foto.

NiCd
Nikkel Cadmium batterijen. Een veelgebruikt type oplaadbare batterij, gewoonlijk van AA- of AAA-formaat. Deze batterijen kunnen meestal tussen de 500 en 1000 maal worden opgeladen. NiCd's hebben echter te lijden onder een geheugeneffect: als deze batterijen opnieuw worden opgeladen voor ze helemaal leeg zijn, neemt de maximale lading ervan steeds verder af. Zie ook NiMH

NiMH
Nikkel MetaalHydride batterijen bieden een grotere capaciteit dan NiCd-batterijen en worden vaker gebruikt met digitale camera's. Ze hebben niet te lijden onder het geheugeneffect van NiCd-batterijen en kunnen daardoor opnieuw worden opgeladen voor ze helemaal leeg zijn.
NiMH-batterijen kunnen gewoonlijk maximaal 500 maal worden opgeladen.

NRW
Een RAW-indeling van Nikon die beschikbaar is op bepaalde COOLPIX-camera's. Deze RAW-indeling is vergelijkbaar met de NEF-indeling, maar biedt minder bewerkingsopties en bevat 8-bits beeldgegevens in plaats van 12-bits zoals NEF-bestanden. Deze indeling wordt alleen gebruikt door COOLPIX-camera's en de naam ervan is gewijzigd om verwarring met NEF-beelden van digitale spiegelreflexcamera's van Nikon te voorkomen. NRW-beelden kunnen worden bewerkt met Nikon-software of software die compatibel met WIC (Windows Image Component) op pc's met Windows XP of Vista.